Totes les comarques pirinenques i pre-pirinenques de Catalunya que en l'actualitat acullen l'espècie, podent-se fer extensiva a la resta de l'estat espanyol.