• Realitzar estudis i actuacions encaminades a la conservació del Trencalòs
  • Proposar mesures per a la conservació del seu hàbitat natural i la natura en general
  • Donar a conèixer a la societat l'espècie, la seva problemàtica així com les messures necessàries per evitar la seva desaparició
  • Col·laborar amb les diferents administracions i altres organismes i entitats que tinguin finalitats afins